Robusta

Технологична модернизация в предприятието

Новини

На 10.04.2023 г.. "Робуста“ ООД сключи договор BG-RRP-3.004-1133-C01 за изпълнение на проект „Технологична модернизация в предприятието“

Проектът е финансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU

Основната цел на настоящия проект е Робуста  да подобри посоката си на развитие за да отговори по-добре на предизвикателствата и възможностите на съвременния свят за постигане устойчив растеж и плавен преход към цифрова трансформация на компанията.

Това налага необходимостта от достигане на високо технологично ниво за повишаване капацитета и увеличаване ефективността на производство, както и за подобряване на предлаганите продукти.

Очакваните резултати от подкрепата по процедурата се изразяват в повишаване ефективността на производство и намаляване на производствените разходи чрез цифровизация на производствените процеси на рязане, което ще позволи да се преодолеят технологичните бариери за достъп до пазара и ще се повиши производствения капацитет на участъка за механична обработка.

 

Проект BG-RRP-3.004-1714 „Технологична модернизация в предприятието“, съфинансиран от Европейския съюз чрез инструмента NextGenerationEU.

“Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Робуста ООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и СНД- ГД ЕФК“

Напиши коментар

Задължителните полета са маркирани *

*
*
Условия за доставка

Индивидуални оферти за доставка

Възможност за връщане

В срок от 14 дни, съгласно ЗЗП

Допълнителна информация

Индивидуални консултации

Сигурно плащане

Възможност за наложен платеж