Robusta

ISO 14001:2015

Този международен стандарт определя изискванията за система за управление на околната среда, даващи възможността на организацията да разработи и приложи процедури и цели, които са съобразени със законовите изисквания и други изисквания, които организацията документирано е приела.

ISO 9001: 2015

ISO 9001: 2008 е международен стандарт, свързан със системата за управление на качеството, приложим за всяка организация, от всички видове бизнес сектори и дейности. ISO 9001: 2015 се основава на осем принципа за управление на качеството (всички основни за добра бизнес практика).

ISO

ISO 50001:2018

Този документ определя изискванията за създаване, внедряване, поддържане и подобряване на система за управление на енергията (EnMS). Целта е да се даде възможност на организацията да следва систематичен подход за постигане на непрекъснато подобряване на енергийната ефективност и на EnMS.

robusta

 • Фирма „Робуста” ООД е основана през Септември 1990г. в гр. Пловдив от г-н Иван Георгиев и г-н Васил Георгиев – баща и син, с предмет на дейност - сервизен център за обслужване на кафе машини и заведения за хранене.

 • През 1992г. фирма „Робуста” открива първия си търговски офис в гр. Пловдив и започва внос на барови уреди и резервни части. В последствие предмета на дейност на фирмата се разширява и  прераства в пълна гама  професионално оборудване за бар и ресторант.

 • През месец Юни 1996г. „Робуста” открива собствен изложбен център в гр. Пловдив. Освен уреди за барове и ресторанти, фирмата продължава да развива и сервизната си дейност като се превръща в най-мащабният вносител на резервни части за професионално оборудване за България. Всички продавани изделия са обезпечени с оригинални резервни части. Фирмата разполага и със сервизна мрежа, покриваща територията на цялата страна, в която работят квалифицирани сервизни техници, обучени от фирмите производители.

 • През 2000г. фирма „Робуста” открива собствен изложбен център в София.

 • През 2001г.  Започва работа по няколок нови направления:

  - Отдел „Проектиране” – технологични проекти на заведения за обществено хранене, комунално битово обслужване и сгради за търговия. От създаването на отдела до момента, ръководител на екипа е инж. Снежина Георгиева – член на КИИП – София.

  - Отдел „Посуда и аксесоари”, включва кухненски инвентар и посуда, сладкарски и барови аксесоари, аксесоари за сервиране, както и аксесоари за хотели и хотелски стаи.

  - Започва  собственно производството на изделия от неръждаема стомана за барове, ресторанти и медицински заведения. Производството е нестандартно и се съобразява изцяло с индивидуалните изисквания на всеки клиент. Производствената база е оборудвана с нови и съвременни машини, позволяващи безкомпромисно качество и бързина при работа.

 • През 2003г. след редица успешно реализирани проекти по българското черноморие, фирма „Робуста” открива собствена изложбена зала в гр. Варна.

 • Периода 2000-2008г. е успешен за развитието на фирмата в гр. София и областта. В края на 2008г. е открит нов по-голям собствен шоурум в гр. София.

 • През Март 2010г. е открит и четвъртия собствен шоурум в семейството на фирма „Робуста” в к.к. Слънчев бряг.

 • Благодарение на 29 – годишно постоянно развитие, през Октомври 2019г. отваря врати нова производствена база и логистичен център на фирма „Робуста” в гр. Пловдив-Южен околовръстен път.

  До момента гамата надхвърля над 18 000 артикула за професионални кухни. Предсатвяме на българския пазар над 45 от водещите европейски марки в „Хорека” сектора, използвани от едни от най-известните имена в света на кулинарията.

  Всяко продавано изделие носи щемпела „произведено в Европа” и отговаря на всички изисквания за качество и безопастност при работа. Артикулите, които се предлагат са придружени от сертификат от Европейския съюз.

ДОГОВОР ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFOP002-3.001

На 9 ноември 2017 г., Робуста ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-3.001 „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия“ за изпълнение на проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Основната цел на проекта е устойчиво екологично развитие на Робуста ООД и намаляване на негативното въздействие върху околната среда, чрез прилагането на енергоспестяващи и високопроизводителни технологии.

В тази връзка дейностите по проекта са насочени към внедряване на мерки за енергийна ефективност на компанията и използване на специализирани консултантски услуги водещи до:
• Намаляване енергоемкостта на производството на единица продукция и повишаване на производителността чрез внедряване на ново енергоефективно и високопроизводително оборудване: машини и апарати в цех механична обработка; заваръчни апарати; полиуретанова шприц машина
• Намаляване ресурсоемкостта на производство чрез рециклиране на отпаднала продукция и материали чрез закупуване на хидравлична ножица за рязане на ламарина с технологична възможност за изработване на малогабаритни метални изделия от повторно използване на отпадналите материали от основното производство
• Намаляване на потреблението на енергия и горива спрямо първоначално установените нива чрез въвеждането на: нови енергоефективни, високопроизводителни бутални компресори и Система за рекуперция на отпадна топлина
• Рационалното енергийно управление чрез въвеждане и сертифициране на система за енергиен мениджмънт съгласно стандарт БДС EN ISO 50001 и изграждане на автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението.
Успешното изпълнение на проекта ще доведе до намаляване на разходите за производство на единица продукция, ще допринесе за въвеждане и развитие на екологосъобразно производство и повишаване на устойчивата конкурентоспособност на Робуста ООД
--------------------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”


 

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА ПО ПРОЕКТ BG16RFOP002-3.001-0494

Проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

28.02.2018
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на металообработващи машини, оборудване и системи:

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Машини за механична обработка (рязане, пробиване и огъване) 1.1. Хидравлична гилотина – 1 бр ;1.2. Хидравлична ножица – 1 бр; 1.3. Абкант преса 100 тона - 1 бр; 1.4. Абкант преса 60 тона – 1 бр; 1.5. Колонна пробивна машина– 1 бр; 1.6. Плазморезателен апарат– 1 бр; 1.7. Тривалова листоогъваща машина – 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Заваръчни Апарати:
2.1. ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от неръждаеми стомани– 1 бр;2.2. ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от алуминиеви сплави– 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Бутални компресори 3.1. Бутален компресор 500 л – 2 бр; 3.2. Бутален компресор 270 л - 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Полиуретанова шприц машина с формообразуващ калъп- 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Система за рекуперция на отпадна топлина- 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението:
• Хардуердна система – за измерване на енергийните потоци - 1 бр.
• Специализиран софтуер за събиране и анализ на информация за потреблението на енергията - 1 бр.
Срок за подаване на оферти: 08/03/2018
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


 

РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА - РЕШЕНИЕ № ЕE-003/26.02.2018 г.

Проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

27.02.2018
РЕШЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА за избор на изпълнител с публична покана с предмет Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на металообработващи машини, оборудване и системи, публикувана на 22.02.2018 година.
РЕШЕНИЕ № ЕE-003/26.02.2018 г.
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------

 

Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22.02.2018
ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам
Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на металообработващи машини, оборудване и системи:
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: Машини за механична обработка (рязане, пробиване и огъване)
1.1. Хидравлична гилотина – 1 бр ;1.2. Хидравлична ножица – 1 бр; 1.3. Абкант преса 100 тона - 1 бр; 1.4. Абкант преса 60 тона – 1 бр; 1.5. Колонна пробивна машина– 1 бр; 1.6. Плазморезателен апарат– 1 бр; 1.7. Тривалова листоогъваща машина – 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: Заваръчни Апарати: 2.1. ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от неръждаеми стомани– 1 бр;2.2. ВИГ аргонов апарат за заваряване на детайли от алуминиеви сплави– 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: Бутални компресори 3.1. Бутален компресор 500 л – 2 бр; 3.2. Бутален компресор 270 л - 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: Полиуретанова шприц машина с формообразуващ калъп- 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: Система за рекуперция на отпадна топлина- 1 бр
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 6: Автоматизирана система за мониторинг на енергопотреблението:
• Хардуердна система – за измерване на енергийните потоци - 1 бр.
• Специализиран софтуер за събиране и анализ на информация за потреблението на енергията - 1 бр.
Срок за подаване на оферти: 01/03/2018
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


 

ИЗБОР С ПУБЛИЧНА ПОКАНА

10.05.2018
Във връзка с изпълнение на проект BG16RFOP002-3.001-0494 “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност” по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, публикувам
Документация за провеждане на процедура „избор с публична покана” с предмет: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Система за рекуперция на отпадна топлина- 1 бр

Срок за подаване на оферти: 25/05/2018
Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата.
Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)
------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ------------------------------------------------------
Проект “Eнергийно-ефективни решения за по-добра конкурентоспособност“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

 


 

euro 2

euro 1

 Договор по процедура BG16RFOP002-2.089

 На 15.10.2021 г. "РОБУСТА“ ООД сключи договор по процедура BG16RFOP002-2.089 „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ за изпълнение на проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“

Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Основната цел на проекта е Осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.

Изпълнението на проектните дейности ще даде възможност за постигане на положителен ефект за преодоляване преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност на предприятието, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19;

------------------------------------------------------ www.eufunds.bg ----------------------------------------------------

Проект „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.”

Условия за доставка

Индивидуални оферти за доставка

Възможност за връщане

В срок от 14 дни, съгласно ЗЗП

Допълнителна информация

Индивидуални консултации

Сигурно плащане

Възможност за наложен платеж