Гаранционни условия

Договорът (фактурата) и гаранционната карта се запазват от купувача до изтичане на гаранционни срок и се предоставят при необходимост от извършване на гаранционен ремонт.

 1. Под гаранция се разбира безплатен ремонт или подмяна на възли и части от изделието, поради доказан фабричен дефект.
 2. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от небрежност и невнимание при употреба на уреда, от не спазване инструкциите за работа, неправилен монтаж и поддръжка, поради ремонт и поддръжка от неупълномощени лица: повреди, възникнали от превоза или други обстоятелства, които не могат да бъдат определени като конструктивни или фабрични дефекти.
 3. Гаранцията не покрива дефекти възникнали от неизправности по електрическата инсталация и свързването на уреда с електрическата мрежа.
 4. Гаранцията не важи за случаите когато уредът не е използван съгласно предназначението му.
 5. РОБУСТА ООД не носи никаква отговорност за вреди и щети причинени пряко или косвено на хора и предмети, поради не спазване на указанията за монтаж, работа и поддръжка на уреда. При всеки един случай ощетеният е длъжен да докаже дефекта, възникналата щета и причинната връзка по между им.
 6. Разходите и рисковете по транспортирането на уредите до сервиза и посещението на техник до обекта, са за сметка на клиента. Услугите по регенериране на омекотителя за вода при професионалните машини се заплаща. Бутони, ключове, лампи, и всички части от стъкло не се покриват от гаранцията, освен в случаите когато се докаже, че се отнася за фабричен дефект. Ножове, ангренажни колела, душови уплътнители и други консумативи не подлежат на гаранция.
 7. Транспорт на сервизна група, или транспорт на дефектирал гаранционен уред, както и на резервни части за дефектирал уред  не  са  обект на гаранционно обслужване и се заплащат по действащия в момента ценоразпис на Робуста ООД
 8. Гаранцията не покрива дефекти, причинени от небрежност и невнимание при употреба на уреда и от неспазване инструкциите за работа. Неправилен вторичен монтаж,  ремонт и поддръжка от неупълномощени лица; повреди, възникнали при превоза от неупълномощени лица или други обстоятелства, които не могат да бъдат определени като конструктивни или фабрични дефекти.
 9. Гаранцията не покрива дефекти, възникнали от неизправности по електрическата инсталация, както и от неправилното вторично свързване на уреда с електрическата мрежа.
 10. Гаранцията не важи за случаите, когато уредът не е използван съгласно предназначението му.
 11. Гаранцията не важи за случаите, когато изделията от неръждаема стомана са били почиствани с препарати на киселинна основа или със съдържание на киселина
 12. Робуста ООД не носи никаква отговорност за вреди и щети, причинени пряко или косвено на хора и предмети, поради неспазване на указанията за монтаж, работа и поддръжка на уреда от неупълномощени лица. При всеки един случай ощетеният е длъжен да докаже дефекта, възникналата щета и причинната връзка помежду им.
 13. Услугите по регенериране на омекотителя за вода при професионалните машини се заплащат допълнително. Бутоните, ключовете, лампите, частите от стъкло не се покриват от гаранцията, освен в случаите, когато се докаже, че се отнася за фабричен дефект. Ножове, ангренажни колела, душови уплътнители и други консумативи не подлежат на гаранция.

РОБУСТА ООД ОСИГУРЯВА ОРИГИНАЛНИ РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА ВСИЧКИ СВОИ АРТИКУЛИ.

СЕРВИЗНА МРЕЖА

Пловдив: 032/640 522
София: 02/9581321
Варна: 052/615 991
Бургас: 0884 332993