Проектиране

През 2001 г. се създава отдел за технологично проектиране на заведения за обществено хранене, комунално битово обслужване и сгради за търговия.
По зададен архитектурен план квалифицирания ни екип от проектанти изработва индивидуален проект, съобразен с предназначението на обекта и личните предпочитания на Клиента. Всеки обект се проектира и изработва индивидуално, съобразен с изискванията на Клиента и размерите на помещението, в което ще се монтира оборудването, с цел максималното оптимизиране на пространството и производственият цикъл. Партнираме на водещи архитектурни бюра в страната. Изработените от нас проекти отговарят на всички съвременни норми на БАБХ и Министерство на здравеопазването и българското законодателство.
Ръководител на екипа е инж. Снежина Георгиева – член на КИИП – София. Удостоверение за пълна проектанска правоспособност № 41734.

Проектантски екип:
-  Инж. Снежина  Георгиева 
Email: snejina@robusta.bg