Каландър – автоматична гладачна машина с работна дължина 200 см

kalandyr140
Размер 256x66x112cm (LxPxH)
435 kg
Каландър – автоматична гладачна машина с работна дължина 200 см. Диаметър на цилиндъра – 32,5см. Количество изпарена вода 21-28л/час. Приблизителен капацитет 30-40кг/час. Нагреваема повърхност 2,00м3. Диаметър на влагоизпускателната тръба 98мм.Количество въздух 1000м3/час. Мощност на мотора 0,37кW. Мощност на нагревателите – маx.16kW. Захранване 220/380V .Модел С200/32. Производител Грандимпианти - Италия.
Код: С200/32
28 157,80 лв. без ДДС