начало карта на сайта
 

Проектиране

Опит и находчиви проектантски решения за вашата кухня и бар

Проектиране отговарящо на съвременните норми, качествено изпълнение, гъвкаво ценообразуване


По зададен архитектурен план квалифицирания ни екип от проектанти и дизайнери изработва индивидуален проект, съобразен с предназначението на обекта и личните предпочитания на Клиента.
Всяко едно изделие се проектира и изработва индивидуално, съобразено с изискванията на Клиента и размерите на помещението, в което ще се монтира, с цел максималното оптимизиране на пространството и производствения цикъл. Партнираме на водещи архитектурни бюра в страната. Изработените от нас проекти отговарят на всички съвременни норми на РИОКОЗ и Министерство на здравеопазването и българското законодателство.


.